Poem 2

This poem was recited by Elise:

Välkommen till världen 

Där färden blir lång då vår yta är 510miljoner km2 lång men fortfarande trång 

Välkommen till jorden 

Där du blir bestulen på orden 

Orden som definierar dig anser vissa som fel 

Här kan du inte älska vem du vill 

Utan du måste sitta still, vara som alla andra och passa in 

Välkommen till Tellus 

Där din tro kan få dig dödad 

Du är inte accepterad 

Så tro inte heller du kan få vördnad 

Välkommen hem 

Men vart är hem om jag inte får vara trygg 

Inte kunna älska vem jag vill utan att söka skydd 

Vart är hem om samhället mig inte accepterar 

Och vart är min plats på denna 510km2 långa yta